Tag: เกียร์ทดมอเตอร์

Shopping

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกียร์ทดมอเตอร์

มอเตอร์ เป็นสิ่งที่เชื่อว่าหลายคนรู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เพราะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ง่าย อย่างเช่นอยู่ในของเล่น หรือว่าของใช้ตามบ้านเรือนของเราเอง เป็นตัวสำหรับส่งกำลังไฟฟ้า และแปลงไฟฟ้าเป็นพลังงานกล อย่างเช่นพัดลม ที่เราเห็นกันนั่นแหละ เมื่อเราเสียบปลั๊ก กระแสไฟฟ้าก็จะไปขับเคลื่อนมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์นั้นหมุน พอมอเตอร์หมุน ใบพัดมันก็จะหมุนตามไปด้วย ทำให้เรารู้สึกเย็นนั่นเอง แต่มีมอเตอร์อีกชนิดหนึ่ง ที่ทำงานคล้ายๆ กัน แต่เป็นสิ่งที่เราเห็นกันไม่ได้บ่อยนัก ไม่เหมือนกับมอเตอร์ธรรมดา นั่นก็คือ เกียร์ทดมอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่ง ที่เอาไว้ทดรอบ ซึ่งจะเป็นการส่งกำลังผ่านเฟือง ทำให้เกิดแรงบิดที่สูงขึ้น โดยลักษณะของเฟืองก็จะมีหลายแบบแตกต่างกันไป เช่น เฟืองตรง เฟืองเฉียง เฟืองก้างปลา และเฟืองดอกจอก แต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเด่นแตกต่างงกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของเราที่จะเอาไปใช้ด้วย สำหรับ เกียร์ทดมอเตอร์ นั้น ส่วนใหญ่มักจะนิยมเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่าจะเอามาใช้ตามบ้านเรือน ไม่เหมือนกับมอเตอร์ทั่วไป ที่เราพบเห็นได้ตามที่ต่างๆ อย่างเช่นปั๊มน้ำ แต่มอเตอร์ทดเกียร์ จะเอามาใช้ในโรงงาน อย่างเช่นอุตสาหกรรมที่มีการลำเลียงสินค้า โดยต้องใช้สายพานเข้ามาช่วย มอเตอร์สำหรับทดเกียร์ ถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก เพราะเราไม่สามารถที่จะเอาความเร็วโดยตรง จากมอเตอร์มาใช้ได้เลย เนื่องจากความเร็วของมอเตอร์ทั่วไปนั้น มีความเร็วที่สูง ไม่เหมาะกับการเอามาลำเลียงสินค้า ซึ่งอาจจะทำให้สินค้าเสียหายได้ […]