Staten Island Beer Company

การเลือกบริษัทกำจัดปลวก ควรเลือกจากอะไร

Lifestyle

การเลือกบริษัทกำจัดปลวก ควรเลือกจากอะไร

การกำจัดปลวกที่ดี ควรทำครั้งเดียวให้เห็นผลไปเลย ไม่ต้องมาเสียเวลาในการกำจัดซ้ำบ่อยๆ เพราะนอกจากจะเสียเวลา เสียเงิน ยังเสี่ยงที่จะทำให้บ้านเสียหายเพิ่มเติมอีกต่างหาก และการำจัดปลวกที่จะได้ผลดีที่สุดก็คือการจ้าง บริษัทรับกำจัดปลวก ที่เป็นมืออาชีพเข้ามาจัดการให้ ซึ่งตอนนี้ก็มีให้เราเลือกใช้บริการได้หลายเจ้าเช่นกัน แต่ก่อนที่จะเลือกผู้ให้บริการในการกำจัดปลวก เราก็ต้องรู้ก่อนว่าวิธีการเลือกบริษัทกำจัดปลวกนั้นต้องเลือกแบบไหน เนื่องจากบริษัทแต่ละแห่งมีคุณภาพของการให้บริการไม่เหมือนกันหากเราเลือกผิด ก็อาจจะทำให้การกำจัดปลวกไม่ได้ผลเท่าที่ควร โดยสิ่งที่เราควรพิจารณาได้แก่ เกณฑ์ในการเลือกบริษัทกำจัดปลวก 1.มีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นความสบายใจของตัวเราเองในการจ้าง สิ่งแรกที่ควรดูก็คือต้องดูว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือ และมีใบอนุญาตของการเปิดกิจการอย่างถูกต้องหรือไม่ เพราะหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นมา เราก็จะได้ไปติดต่อขอความรับผิดชอบได้ 2.ใบอนุญาตการครอบครองวัตถุอันตราย เพราะสารดคมีในการใช้กำจัดปลวกนั้นสามารถเกิดผลกระทบกับคนและสัตว์ที่อยู่ในบ้านเรือนได้  เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของทางบริษัท ควรมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นความปลอดภัยของเราด้วย ว่าจะไม่เกิดความเสียหาย และมั่นใจว่าผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ณเหล่านี้ มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานเป็นอย่างดี 3.มีความเป็นมืออาชีพ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในการกำจัดปลวกของทางบริษัท ควรเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญในการกำจัดปลวกอย่างถูกวิธี โดยต้องกำจัดให้ถูกต้องและให้เห็นผล ไม่ใช่มากำจัดอยู่บ่อยๆ 4.ราคามีความเหมาะสม ราคาในการกำจัดปลวกไม่ควรจะแพงมากเกินไป ควรจะเหมาะสมกับการให้บริการ เพื่อเป็นความคุ้มค่าของผู้จ้างเอง ดังนั้นหาก บริษัทรับกำจัดปลวก บริษัทไหนที่มีราคาของการให้บริการแพงเกินไป แนะนำว่าให้คุณเลือก เปรียบเทียบบริษัทอื่นด้วยก่อนจะดีกว่า เพื่อที่จะเลือกบริษัทที่คุ้มค่ามากที่สุด 5.มีการติดตามผลของการให้บริการ เพื่อให้รู้แน่ชัดว่าการกำจัดปลวกได้ผลจริงหรือไม่ ทางบริษัทก็ควรมีการติดตามผลของการกำจัดปลวกด้วยว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน หากทำแล้วไม่ได้ผลอย่างที่คาดการณ์เอาไว้ ทางบริษัทก็ควรรับผิดชอบด้วยการมาทำซ้ำให้อีกครั้งโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้ลูกค้าได้รู้ถึงคุณภาพของการให้บริการและความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไป 6.มีคำแนะนำที่ดีให้กับลูกค้า การกำจัดปลวกที่ดีไม่ควรจะกำจัดแล้วเสร็จเลย […]

Lifestyle

ทำไมต้องต่อประกันรถยนต์ ?

การประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ โดยการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2536 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองผู้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยเนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถคันนั้น นอกจากนี้ ยังมีการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้หลายรูปแบบตามความต้องการ  ประเภทของการต่อประกันรถยนต์  ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)  การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกว่า ประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งรถยนต์ทุกคันทุกชนิดต้องทำประกันภัยประเภทนี้  เนื่องจากถูกบังคับโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย  หรืออนามัยของประชาชนผู้ประสบภัยจากรถยนต์เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น นาย อ.  ขับรถไปชนคนที่กำลังเดินข้ามถนนได้รับบาดเจ็บ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนี้จะรับผิดชอบเฉพาะค่ารักษาพยาบาลของคนเดินถนนที่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้น หรือพูดง่ายๆ ว่า “ซ่อมคน ไม่ซ่อมรถ”  ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)  ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย  (บริษัทประกันภัย) เป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความต้องการของผู้ซื้อโดยไม่มีผู้ใดบังคับซึ่งประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้จะรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนที่เกินจากความรับผิดชอบของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนั่นเอง  ต่อประกันรถยนต์ ทำไปทำไม ?  ผู้ใช้รถบางคนอาจมีคำถามว่าทำไมถึงต้อง ต่อประกันรถยนต์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อปีที่สูงเอาเรื่องและเป็นการจ่ายทิ้งโดยไม่ได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรม แต่แท้จริงแล้วการทำต่อประกันรถยนต์ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งคนขับและตัวรถ และสำหรับ 5 เหตุผลที่เราต้องต่อประกันรถยนต์ คือ  เป็นเพราะกฎหมายกำหนดและเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถที่ต้องปฏิบัติตามถ้าต้องการใช้รถร่วมกับผู้อื่นบนถนนสาธารณะ (โดยเฉพาะพ.ร.บ. ซึ่งต้องทำทุกคัน)  เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้รถที่ผู้ประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บหรือช่วยเหลือที่จำเป็นกรณีเสียชีวิต  […]

Food

ดาร์กโกโก้ และคุณประโยชน์ที่น่าสนใจ

ดาร์กโกโก้ มีลักษณะเป็นผงสีน้ำตาลเข้ม จุดเด่นคือมีความหอม เข้มข้น และรสชาติที่ขม เนื่องจากผ่านกระบวนการผลิต บดโดยใช้เมล็ดพันธุ์โกโก้แท้ 100% โดยที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ ทั้งรสชาติ สีและกลิ่น จึงทำให้มีรสชาติที่ขม และมีกลิ่นหอมอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน สามารถชงดื่มร้อนๆ ในตอนเช้า หรือหากต้องการความสดชื่น เติมน้ำแข็งและชงดื่มเย็นๆ ให้ชื่นใจ ช่วยให้หายเหนื่อยได้เยอะเลยทีเดียว นอกจากนั้นผงของโกโก้ยังสามารถนำมาเป็นส่วนผสมในการทำขนมหวานได้อีกด้วย เช่น เค้ก คุกกี้ และไอศกรีม เป็นต้น การดื่มดาร์กโกโก้ นอกจากจะได้ความอร่อย หอม และกลมกล่อมแล้ว ยังได้ประโยชน์อีกด้วย ประโยชน์ของดาร์กโกโก้ มีดังต่อไปนี้ 1.บำรุงสมอง การดื่มโก้โก้ โดยเฉพาะดาร์กโกโก้แท้ที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ใดๆ สามารถช่วยบำรุงสมองได้ เพราะสารฟลาโวนอยด์ที่มีอยู่ในโก้โก้ จะช่วยให้สมองและระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกระตุ้นในเรื่องของความจำ โดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ 2.ลดความเครียด หลายงานวิจัยได้ออกมาการันตีว่า การดื่มดาร์กโกโก้ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนั้น จะทำให้ได้รับสารโดปามีน และสารเซโรโทนิน หรือที่เรียกว่าสารแห่งความสุขอย่างเต็มที่ หากดื่มเข้าไปจะไปช่วยกระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเหล่านี้ออกมา ช่วยให้เราอารมณ์ดีขึ้น และเกิดภาวะเครียดน้อยลง 3.ลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ในโกโก้จะมีสาร ฟลาโวนอยด์ ซึ่งนอกจากจะช่วยบำรุงสมองได้แล้วยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้อีกด้วย […]

Job

เมื่อเราต้องร่วมงานกับ บริษัท recruitment agency เราต้องทำความเข้าใจอะไรบ้าง?

หลาย ๆ บริษัทนั้นอาจจะมีการนำ บริษัท recruitment agency   หรือ บริษัทจัดหางานมาใช้ในบริษัทมากขึ้นใช่ไหมครับ ? นั้นก็เพราะว่า บริษัท recruitment agency    นั้นจะช่วยแบ่งเบางานในแผนกของง HR ได้มาก แต่ก่อนอื่นก่อนเราจะเริ่มจ้าง บริษัท recruitment agency    เรามาลองทำความเข้าใจก่อนว่า บริษัท recruitment agency  มีลักษณะอย่างไรกันบ้าง จะต้องมีใบอนุญาติ               บริษัท recruitment agency    หรือ บริษัทจัดหางาน นั้นไม่ใช่ว่าใครอยากจะตั้งก็ตั้งได้นะครับต้องดำเนินเรื่องในเรื่องของบริษัทจัดหางาน   โดยเมื่อเราได้รับใบอนุญาตแล้ว จะต้องรายงานบริษัทต้นสังกัด และ กรมแรงงาน ถึงความคืบหน้าของการจัดหางานในกับทั้งต้นสังกัดและ กรมการจัดหางานเพื่อนำข้อมูลไปเก็บเป้นสถิติ ดังนั้นหากเราจะใช้บริการ บริษัท recruitment agency    ควรเลือกบริษัทที่มี่คำว่า “จัดหางาน” หรือคำที่เกี่ยวข้องอยู่ดีกว่านะครับ และอย่าลืมขอดูในอนุญาติด้วยก็จะดีมากนะครับ เป็นส่วนหนึ่งขององกรณ์             ในส่วนของบริษัท recruitment agency   นั้นจะทำหน้าที่เสมือนเป็น HR […]

Lifestyle

มัดรวมไว้แล้ว ! 5 “ของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการ” เล่นแล้วเรียนรู้แน่นอน

ของเล่น แน่นอนว่ามันคือของที่จะช่วยสร้างความสนุก และ เสริมสร้างจินตนาการของเหล่าเด็กน้อยให้มากขึ้น ซึ่งของเล่นบางอย่างนั้นเป็นมากกว่าของเล่นเพราะมันเป็น “ของเล่นเด็กเสริมสร้างพัฒนาการ” ที่จะทำให้เหล่าเด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากการเล่น ทำให้การเล่นของเจ้าตัวน้อยนั้นเปลี่ยนความสนุกให้กลายเป็นได้ทั้งความสนุกและได้รับความรู้อีกด้วยเรามาลองดูดีกว่าว่ามีของเล่นชิ้นไหนจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการกันบ้าง 1.ตัวต่อชุดต่าง ๆ             ไม่ถึงกับต้องเป็นเลโก้เป็นชุด ๆ ก็ได้อาจจะเป้นตัวต่อรูปทรงต่าง ๆ ที่ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกได้รู้จักกับรูปร่างพื้นฐานก็ได้ยกตัวอย่างเช่น ตัวต่อไม้ ที่มีบล็อกรูปต่าง ๆ และมีเป็นตัวต่อรูปต่าง ๆ ไว้ให้เหล่าเจ้าตัวน้อยของเราได้หยิบรูปทรงต่าง ๆ ยัดเข้าไปนอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังได้ช่วยในเรื่องของการพื้นฐานรูปทรงต่าง ๆ อีกด้วย 2.ชุดอุปกรณ์อาชีพต่าง ๆ             มีชุดแบบจำลองมากมายให้เหล่าเด็กได้ลองเล่นกันไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ พยาบาล พ่อครัว นอกจากจะได้ช่วยให้เหล่าเด็ก ๆ ได้เสริมสร้างจินตนาการในอาชีพแล้วยังได้รับความสนุกและผลอ ๆ เราอาจจะรู้ก็ได้นะครับตัวเด็กนั้นมีความชื่นชอบในอาชีพไหนอีกด้วย 3.ชุดเกมตกปลา             ภายในนชุดของเล่นจะประกอบไปด้วยคันเบ็ดที่ปลายเบ็ดจะติดแม่เหล็กไว้ และที่ปากของปลานั้นจะมีเหล็กติดอยู่พร้อมถาดหมุนไปเรื่อย ๆ เมื่อเด็ก ๆ หย่อนคันเบ็ดลงไปแม่เหล็กก็จะดูดเหล็กจาปลากขึ้นมาของเล่นชิ้นนี้นอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังช่วย เสริมสร้างจินตนาการ การสังเกต และการคาดเดาได้ด้วย 4.สมุดระบายสี             อีกหนึ่งของเล่นเด็กเสริมสร้างพัฒนาการและจินตนาการของเจ้าตัวน้อยของราให้ได้รู้จักกับศีลปะตั้งแต่เด็กให้เหล่าเด็ก […]

Lifestyle

อุปกรณ์ในห้องแล็ปหลัก ๆ มีอะไรบ้าง มาดูกัน

หลาย ๆ คนคงเคยเข้าห้องแล็ปเมื่อตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะ และ ก็คงมีอีกหลาย ๆ คนที่ได้เข้ามาทำงานในห้องแล็ปจนถึงปัจจุบัน วันนี้ PICO เลยนำข้อมูลของอุปกรณ์ในห้องแล็ปมาฝากทุกคนกันว่ามันมีอะไรบ้างที่สำคัญ และ แต่ละอย่างนั้นเอาไว้ทำอะไร ลองมาดูกันเลยค่ะ  บีกเกอร์ เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมีใช้สำหรับเตรียมสารละลาย ต้มสารละลาย  ตกตะกอน ผสมสารหรือให้สารทำปฏิกิริยากัน บีกเกอร์มีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็ก 50 ml ไปจนถึง  5 L บีกเกอร์ที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการมักทำจากแก้วทนไฟ (Pyrex หรือ Bomex) และก็ยังมีชนิดที่ทำด้วยพลาสติกที่ไม่สามารถตั้งไฟได้แต่ราคาถูกกว่า  กระบอกตวง (cylinder) เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับวัดปริมาตรของเหลว หรือใช้ตวงสารละลาย ให้มีปริมาตรตามที่ต้องการ ปริมาตรสารละลายที่ได้จากการวัดด้วยกระบอกตวงเป็นปริมาตรอย่างคร่าวๆเท่านั้น หากต้องการความแม่นยำสูงต้องใช้อุปกรณ์ประเภทอื่น เช่น ปิเปต เป็นต้น กระบอกตวงมีทั้งแบบทำด้วยแก้วและทำด้วยพลาสติก มีหลายขนาดให้เลือกใช้ โดยมีตั้งแต่ 5 ml.ไปจนถึง 2 L. ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) หรือเรียกอีกอย่างว่า conical flask ทำด้วยแก้วมีลักษณะเป็นทรงกรวย มีสเกลบอกปริมาตร […]

Shopping

รองเท้าสุขภาพเป็นอย่างไร ?

หากพูดถึง รองเท้าสุขภาพ แล้ว คุณกำลังนึกถึงรองเท้าที่ใส่แล้วรู้สึกสบาย เวลาเดินและยืนเป็นเวลานานแล้วไม่รู้สึกปวดเท้า คุณคิดถูกแล้วค่ะ รองเท้าเพื่อสุขภาพนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้สวมใส่สามารถใส่ได้ทั้งวันโดยไม่เกิดอาการปวดเมื่อยบริเวณเท้าหรือข้อต่อและไม่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเท้าซึ่งเกิดจากการสะสมของแบคทีเรียภายในรองเท้าและการอับชื้น รองเท้าสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้สวมใส่แบบไหน – ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุต้องการพื้นรองเท้าที่นุ่มเป็นพิเศษเพื่อความสบายในการสวมใส่ – ผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งรองเท้าที่สวมใส่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดแผลบริเวณเท้าเป็นอันขาด – ผู้ที่เดินหรือยืนเป็นเวลานาน เพื่อลดและป้องกันอาการปวดเมื่อบริเวณเท้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อข้อเข่า – ผู้ที่เท้าผิดประเภทหรือกระดูกโปน ทำให้หารองเท้าที่เหมาะสมค่อนข้างยาก  – ผู้ที่มีรูปเท้าผิดปกติ เช่น เท้าเล็กหรือใหญ่เกินไป  รองเท้าสุขภาพ ที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ก่อนที่คุณตัดสินใจซื้อ รองเท้าสุขภาพ ซักคู่ เรามีคุณสมบัติของรองเท้าเพื่อสุขภาพที่ดีมาแนะนำนั่นก็คือ 1.มีส่วนซัพพอร์ตอุ้งเท้า (arch support)   โดยส่วนซัพพอร์ตอุ้งเท้ามีหน้าที่ช่วยกระจายน้ำหนักตัวให้ลงไปทั่วฝ่าเท้า ซึ่งจะทำให้ลดอาการปวดส้นเท้า ฝ่าเท้าด้านหน้า ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรครองช้ำได้ ทั้งยังพยุงอุ้งเท้าไม่ให้เท้าบิดเข้าด้านใน ซึ่งส่วนซัพพอร์ตของ รองเท้าสุขภาพ ที่อยู่ตรงกลางฝ่าเท้าควรแข็งแรงในระดับหนึ่ง 2.มีความนิ่มที่พอเหมาะ พื้นรองเท้าควรมีความนิ่มที่ไม่มากจนเกินไปถึงขั้นที่เวลาสวมใส่แล้วยวบแบบลงไปเลย เพราะพื้นรองเท้าที่นุ่มเกินไปจะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยเท้าและการเดินที่ไม่มั่นคง พื้นรองเท้าควรมีความนิ่มที่เหยียบแล้วพื้นสามารถคืนรูปได้แม้เราจะใส่เป็นเวลานาน 3.มีความหนาที่พอเหมาะ พื้นรองเท้าควรมีความหนาที่พอเหมาะ ซึ่งจะทำให้ช่วยรองรับแรงกระแทก และลดแรงสะเทือนที่จะมีผลกระทบกับแนวกระดูกสันหลัง ถนอมกระดูกข้อต่อ เช่น ข้อเข่าและข้อเท้าในระยะยาว และช่วยป้องกันไม่ให้แนวกระดูกสันหลังเกิดการบิดเบี้ยวซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง 5.มีความยืดหยุ่นสูง […]

General

เกร็ดความรู้เบา ๆ ก่อนสั่งซูชิกับ foodpanda menu ยอดนิยมในบ้านเราหน้าไหนฮิตสุด

คงจะไม่เกินเลยหากจะกล่าวว่าอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารต่างชาติที่ถูกปากคนไทยมากที่สุด หลักฐานก็เห็นได้ชัดอย่างห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือคอมมิวนิตี้มอลล์ต่าง ๆ มักจะต้องมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่เสมอ หนึ่งในเมนูที่คนไทยและคนทั่วโลกชอบกันมากและเป็นอาหารประจำชาติของคนญี่ปุ่นก็คือ ซูชิ หรือข้าวหน้าปลาดิบ แล้วรู้ไหมว่าคุณสามารถสั่งซูชิมาทานที่บ้านได้แล้วด้วย foodpanda menu ซูชิไหนที่หาทานได้ง่าย ๆ ในไทย และเป็นที่นิยมที่สุดในบ้านเรา เรามีข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับซูชิมาฝากทุกคน ซูชิต้นตำรับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด                 สำหรับคนทั่วไป ดูเผิน ๆ จะเหมือนว่าซูชิเป็นแค่การเอาปลาดิบหรือเครื่องชนิดอื่นมาวางบนข้าวเท่านั้น ถ้าคิดแบบนั้น ต้องบอกว่าผิดถนัด อันที่จริงแม้แต่ข้าวซูชิเองก็ต้องใช้ความประณีตในการทำไม่น้อยเลย ถ้าคุณลองทานเฉพาะข้าวดูจะพบว่าออกรสหวานและเปรี้ยวนิด ๆ นั่นเป็นเพราะน้ำส้มสายชูและน้ำตาลที่ใส่เข้าไปหลังหุงข้าวเสร็จ ร้านที่ไม่ใส่ใจเรื่องข้าว ซูชิก็จะไม่อร่อยตามไปด้วย นอกจากนี้พ่อครัวก็ต้องฝึกฝนการหั่นปลาและหน้าอื่น ๆ ที่ใช้ทำข้าวปั้น โดยต้องระวังไม่ให้ข้าวแน่นหรือหลวมเกินไป พ่อครัวซูชิที่เก่งจะต้องสั่งสมประสบการณ์นับสิบ ๆ ปี โดยเฉพาะในการเลือกและจัดการปลา ไม่ใช่อาชีพที่ง่ายเลยจริง ๆ เมนูซูชิยอดนิยมในบ้านเรา หน้าไหนที่คนสั่งทานมากที่สุด                 ในเมืองไทยนั้นแม้ว่าซูชิจะได้รับความนิยมมากในช่วงหลัง แต่ก็ต้องเข้าใจว่าร้านส่วนใหญ่ไม่สามารถทำให้เหมือนต้นตำรับได้ ตามปกติแล้วความอร่อยของซูชิเกิดจากวัตถุดิบเจ็ดส่วน พ่อครัวสามส่วน วัตถุดิบอย่างพวกปลาต่าง ๆ ที่ต้องใช้ปลาสดเท่านั้น ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ปลาเหมือนกับญี่ปุ่น อีกอย่างเมืองไทยเป็นเมืองร้อน หากไม่แช่แข็งปลาก็จะทำให้เน่าเสียง่าย อีกทั้งคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ชินกับการกินปลาดิบนัก พ่อครัวซูชิในบ้านเราจึงต้องประยุกต์เมนูให้เข้ากับวัตถุดิบและความนิยมของคนไทย เมนูที่ได้รับความนิยมในบ้านเราจึงแตกต่างจากที่ญี่ปุ่น […]

Shopping

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกียร์ทดมอเตอร์

มอเตอร์ เป็นสิ่งที่เชื่อว่าหลายคนรู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เพราะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ง่าย อย่างเช่นอยู่ในของเล่น หรือว่าของใช้ตามบ้านเรือนของเราเอง เป็นตัวสำหรับส่งกำลังไฟฟ้า และแปลงไฟฟ้าเป็นพลังงานกล อย่างเช่นพัดลม ที่เราเห็นกันนั่นแหละ เมื่อเราเสียบปลั๊ก กระแสไฟฟ้าก็จะไปขับเคลื่อนมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์นั้นหมุน พอมอเตอร์หมุน ใบพัดมันก็จะหมุนตามไปด้วย ทำให้เรารู้สึกเย็นนั่นเอง แต่มีมอเตอร์อีกชนิดหนึ่ง ที่ทำงานคล้ายๆ กัน แต่เป็นสิ่งที่เราเห็นกันไม่ได้บ่อยนัก ไม่เหมือนกับมอเตอร์ธรรมดา นั่นก็คือ เกียร์ทดมอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่ง ที่เอาไว้ทดรอบ ซึ่งจะเป็นการส่งกำลังผ่านเฟือง ทำให้เกิดแรงบิดที่สูงขึ้น โดยลักษณะของเฟืองก็จะมีหลายแบบแตกต่างกันไป เช่น เฟืองตรง เฟืองเฉียง เฟืองก้างปลา และเฟืองดอกจอก แต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเด่นแตกต่างงกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของเราที่จะเอาไปใช้ด้วย สำหรับ เกียร์ทดมอเตอร์ นั้น ส่วนใหญ่มักจะนิยมเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่าจะเอามาใช้ตามบ้านเรือน ไม่เหมือนกับมอเตอร์ทั่วไป ที่เราพบเห็นได้ตามที่ต่างๆ อย่างเช่นปั๊มน้ำ แต่มอเตอร์ทดเกียร์ จะเอามาใช้ในโรงงาน อย่างเช่นอุตสาหกรรมที่มีการลำเลียงสินค้า โดยต้องใช้สายพานเข้ามาช่วย มอเตอร์สำหรับทดเกียร์ ถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก เพราะเราไม่สามารถที่จะเอาความเร็วโดยตรง จากมอเตอร์มาใช้ได้เลย เนื่องจากความเร็วของมอเตอร์ทั่วไปนั้น มีความเร็วที่สูง ไม่เหมาะกับการเอามาลำเลียงสินค้า ซึ่งอาจจะทำให้สินค้าเสียหายได้ […]

Shopping

เครื่องปั๊มนมจำเป็นสำหรับคุณแม่ทุกคนอย่างไร

นมแม่ถือว่าเป็นนมที่มีประโยชน์มากที่สุด เหนือกว่านมชนิดใดๆ บนโลกนี้ การให้ลูกกได้ดื่มจากอกหรือว่าดื่มนมแม่ จะช่วยให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดี ช่วยให้เด็กได้รับประโยชน์ และได้สารอาหารจากนมอย่างเต็มที่ เด็กที่ไม่เคยดื่มนมแม่มาเลย มักจะมีภูมิคุ้มกันทางร่างกายที่ต่ำ กว่าเด็กที่ดื่มนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด ฉะนั้นแม่ทุกคน จึงต้องให้ควาสำคัญกับการให้นมลูกมากที่สุด เพื่อพัฒนาการของลูกน้อยเราเอง ในบางครั้งคุณแม่บางคน ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ให้นมลูก หรือว่าเลี้ยงลูกได้ตลอดเวลา หลังจากการคลอดได้ เพราะมีภาระหน้าที่อย่างอื่นที่ต้องทำ อย่างเช่นแม่บางคนจำเป็นต้องทำงาน เพื่อหารายได้มาจุนเจือและเลี้ยงลูก ทำให้มีเวลามาเลี้ยงและให้นมลูกได้ วิธีการที่จะช่วยได้ก็คือ การใช้เครื่องปั๊มนม เพื่อเก็บน้ำนมเอาไว้ให้กับลูก ในกรณีที่แม่ไม่อยู่ หรือออกไปทำธุระข้างนอก เพราะลำพังแค่การบีบนมจากเต้าเลย โดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องปั๊มนม ก็อาจจะได้น้ำนมที่ไม่เพียงพอ และอาจจะทำให้แม่บาดเจ็บได้ด้วย จึงถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอีกหนึ่งอย่างสำหรับคุณแม่ทุกคน ที่ควรจะมีเครื่องสำหรับปั๊มนมเอาไว้ด้วย เพื่อให้ลูกน้อยได้ดื่มน้ำนมจากแม่ตลอดเวลาที่หิว เครื่องสำหรับปั๊มยมสมัยนี้ก็ราคาไม่แพงมากนัก เป็นราคาที่จับต้องได้ เหมาะที่จะเอามาใช้กับคุณแม่ทุกคน แต่การจะเลือกซื้อเครื่องปั๊มนม ชนิดไหนดี หรือว่ารุ่นไหนดี เป็นสิ่งที่คุณแม่จะต้องหาข้อมูลเอาไว้ก่อน เพื่อที่จะได้เลือกซื้อได้อย่างถูก เพราะลักษณะหน้าอกของแม่แต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องแบบเดียวกันได้ จึงต้องดูว่าหน้าอกของเราเป็นอย่างไรก่อน และเหมาะกับเครื่องแบบไหน จึงเลือกซื้อชนิดที่เหมาะกับเราที่สุด นอกเหนือจากนั้น วัสดุที่ใช้ในการทำ ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเอามาพิจารณา เพราะว่าอาจจะส่งผลกับตัวคุณแม่เอง และกับลูกน้อยของเราได้ หากวัสดุที่เอามาใช้ทำเครื่องปั๊มนม ไม่มี่มาตรฐานมากพอ เช่นอาจจะทำให้คุณแม่เจ็บหน้าอก หรืออาจจะมีสารตกค้างในน้ำนม […]